Ministerie geeft gehoor aan dringend verzoek

OVA staat op voor lokale ondernemers

De bemoeienis van onder meer OVA heeft geleid tot een snelle beslissing inzake de verbreding van het aquaduct bij de A4. Oorspronkelijk waren er twee varianten. Er is nu gekozen voor een aquaduct op de huidige locatie, waardoor de bedrijven op de Lasso en het kwekersgebied aan de Sotaweg ‘veilig’ zijn.

Om de Randstad ook in de toekomst goed bereikbaar te houden, wil de overheid de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag over het hele traject verbreden met een extra rijstrook. Hiervoor is ook een nieuw aquaduct nodig. Lang was de vraag of dit die moest komen op een ernaast gelegen stuk grond (de oostelijke variant), waardoor bedrijven op genoemde locaties zouden moeten verdwijnen of in de knel zouden komen qua groeimogelijkheden.

VNO NCW stuurde op verzoek van OVA een dringende brandbrief naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ook schreef OVA, samen met de gemeente en diverse ondernemers, op eigen initiatief een tweede brief. Hierin werd inhoudelijk op de onwenselijke economische consequenties ingegaan, waarbij het belang van de ondernemers en de gemeente werd onderstreept. Er werd dringend aangestuurd op het belang van kiezen voor de westelijke variant: het nieuw te bouwen aquaduct op de plek van het oude. Ook werd verzocht om de periode van onzekerheid zo kort mogelijk te houden. Uiteindelijk resulteerde dit in de onlangs genomen beslissing: de oostelijke variant is definitief van de baan.

 

Contact

OVKB Ondernemersvereniging Kaag en Braassem
Postbus 158
2370 AD Roelofarendsveen
secretariaat@ovkb.org